Curs bàsic de Cures Pal·liatives

Inscripción online
De pago:
Inicio: 13/05/2019
Inscripción: Abierta
Matrícula: 180.00€
Inscripción online
Els professionals sanitaris en tots els àmbits d'atenció es troben amb pacients en situació de malaltia crònica, avançada i/o al final de la vida. Les cures pal·liatives promouen una atenció centrada en la persona i el seu entorn com a eix de la terapèutica. En aquest curs s'aborden els principis generals d'aquesta intervenció multidisciplinària.
  • Promoure una atenció centrada en les necessitats de la persona i el seu entorn en situació de malaltia avançada i/o al final de la vida.
  • Contactar amb la metodologia i les eines bàsiques de treball en l'àmbit pal·liatiu.
  • Identificar factors d'impacte emocional i dol.
  • Identificar les eines més útils del procés d'informació i comunicació de males notícies.
Metges, infermeres, auxiliars, treballadors socials i psicòlegs que vulguin conèixer els principis bàsics de les cures pal·liatives.
Exposicions teòriques. Sessions participatives. Presentació de situacions tipus a través de casos clínics.
Duració: 24 hores
Tardes, de 15.30 h. a 19.30 h.
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous.
1r dia: Necessitats dels pacients al final de la vida. Definició de conceptes. Criteris de definició de la situació de malaltia terminal. Patrons evolutius. Atenció basada en necessitats.
2n dia: Atenció al pacient simptomàtic. Sistemes d'avaluació en cures pal·liatives. El dolor com a símptoma paradigmàtic. Símptomes neuropsicològics. Casos clínics
3r dia: Atenció a les emocions. Com donar males notícies. Procés d'informació i comunicació. Malalties cròniques i de fi de la vida.
4t dia: Intervenció sociofamiliar. Claudicació familiar. Pacte de silenci. Dol i impacte emocional en el malalt, la família i l’equip.
5è dia: Situació d'últims dies.
6è dia: Treball en equip. Organització i recursos. Aspectes ètics de l'atenció al final de la vida: eutanàsia, voluntats anticipades i dilemes en la presa de decisions. Reflexions finals. Aplicació a la pràctica assistencial.
180 €
  • Acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 3,5 crèdits.
  • Activitat reconeguda d’interès sanitari d’actes de caràcter científic segons criteris acordats en el Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries (RIS)
Metges, infermeres, psicòlegs i treballadors social, professionals de diferents equips d'atenció pal·liativa de Catalunya.

Idioma: catalán

Disponibilidad:
60 plazas disponibles
Inscripción online